Trgovca: Vodoterm d.o.o

OIB: 90155786082

Sjedište:Klokočevac 137a, 43000 Bjelovar

Telefonski broj: 043/242-550

Email adresa: info@vodo-term.hr

Žiro račun: Privredna Banka Zagreb IBAN: HR9523400091110403303

 

 

Cijene
Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u kunama (HRK) te uključuju PDV i vrijede za plaćanje Virman-uplatnicom. Istaknute maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe.
Akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.


 

Plaćanje
Naručene proizvode i usluge kupac može platiti:

1. Uplatnica - Virman

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu narudžbe sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo vam naručene artikle.

2. Pouzeće.
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu dobiti ćete potvrdu
narudžbe sa svim podacima i nakon obrade roba kreće na adresu. Robu plaćate
kurirskoj službi(Paket 24 i GLS)

3. Plaćanje kreditnim karticama
Diners Club, Visa, MasterCard i Maestro jednokratno

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

    Visa  Discover  Diners 

 

Dostava i rok isporuke

Proizvode iz našeg web shopa dostavljamo isključivo na područje Republike Hrvatske putem usluga Lagermax AED Croatia.

 

Sve narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak od 7-19:30 i subotom od 7-14) bit će obrađena u roku od 3 radna dana, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od 10 radnih dana.

Za narudžbe zaprimljene nedjeljom i državnim blagdanima prikup pošiljke će biti organiziran u iduća 3 radna dana, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od  10 radnih dana od prikupa.

Proizvodi kojih više nema na zalihi: Ispričavamo se zbog neugodnosti koju vam ova činjenica može prouzročiti.

Ako vaš proizvod nemamo na zalihi, kontaktirati ćemo vas i dogovoriti želite li otkazati narudžbu, djelomično otkazati ili pričekati da proizvod dođe na zalihu.

 

 

Troškovi dostave:

 

Vrijednost robe: Cijena dostave:
Od 0kg do 7kg 8,00 €
Od 7kg do 14kg 10,00 €
Od 14kg do 20kg 12,00 €
Od 20kg do 70kg 14,00 €
Od 70kg do 150kg 32,00 €
Od 150kg do 250kg 38,00 €
Od 250kg do 400kg 58,00 €
Od 400kg do 600kg 72,00 €
Od 600kg do 1200kg 102,00 €
Od 1200kg do 1800kg 148,00 €

Nakon 1800kg, uz iznos od 148 € naplaćuje se dodatno 0,2 € za svaki dodatan kilogram.

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( ''Narodne novine, br. 41/14, 110/15, 14/19.) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: Gajeva 12, 43000 Bjelovar ili putem elektroničke pošte na adresu info@vodo-term.hr Na zaprimljen prigovor dostavit ćemo pisani odgovor  najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

 

Trajanje ugovora 

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

 

 

UVJETI, ROK I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora preuzmite OVDJE

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

 

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice.


 

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama na adresu: Gajeva 12, 43000 Bjelovar bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

 

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

 

4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

 

Potrošač, sukladno odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.«

 

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14., 110/15., 14/19. ) na odnose između potrošača i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Kao  prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao  i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.  Za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari ne odgovaramo.

 

 

 

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

 

U slučaju spora, sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN br. 121/16), predlažemo alternativno rješavanje spora pred jednim od tijela određenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koji djeluju u Republici Hrvatskoj, npr:

- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I, info@mirenje.hr

- Profi Test d.o.o, Centrom za mirenje, Medijator, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, ž

medijator@medijator.com.hr

- Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2., sudcasti@hgk.hr

- Centrom za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52/1,

hup@hup.hr.

- Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2


Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem  poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Sve eventualno nastale sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem i dogovorom, a u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

  Uvjeti - Sve